IYCr2014

2014 är Kristallografins år

 

Kristallografin är en vetenskap som studerar atomstrukturer i fasta material. Tidigare

Crystals of citric acid (citrate) observed under polarized light under the microscope.

Citronsyrakristaller belysta med polariserat ljus och studerat i mikroskop.

handlade kristallografi framför allt om vetenskaplig forskning på kristaller, men numera används metoderna för att studera alla fasta material. Kristallografin har förändrat vårt arbetssätt inom kemi, biologi, medicin, geologi och materialvetenskap.  Den gör det möjligt att med stor noggrannhet bestämma var atomerna sitter i en molekyl, något som är viktigt till exempel när vi ska hitta nya läkemedelsstrukturer. Resultaten från kristallografin har ofta gett en extra dimension  till forskningen eftersom den på ett pedagogiskt sätt visar upp molekylernas struktur. Dessutom är bilderna ofta väldigt estetiskt tilltalande, vilket förstås gör att kristallografin kan bidra till ett ökat intresset för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen.

NatKom_Kemi_pms295_sv1680x460 ikem_logo_a_sw iycr_square ssf_logo_sv